Všeobecné školenie pre záujemcov o Inštruktora pešej turistiky

Informácia z ústredia:

Školenie záujemcov o absolvovanie kurzu IPT 1. kvalifikačného stupňa. Kurz má zo Zákona o športe dve časti a Všeobecnú časť zabezpečuje UMB BB.
Link na prihlasovanie je Aktuálne školenia -všeobecná časť trénerskej a inštruktorskej kvalifikácie | Trénerské vzdelávacie centrum | Fakulta telesnej výchovy, športu a zdravia Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (umb.sk)
Cena je 70 Eur.
Termín prihlasovania je do 10.5.2024.
Pokiaľ kurz úspešne absolvuje dostatočný počet záujemcov – členov KST, zorganizuje SPT KST v septembri niekde v strede Slovenska na chate Špecializovanú časť školenia. Cena tohto školenia zatiaľ nieje stanovená, ale jedná sa o tri nocľahy s polpenziou.
Úspešným absolventom oboch častí kurzu schválilo VZ KST v roku 2023 preplatiť 99€ z nákladov. Je na kluboch, či regiónoch, či sa nerozhodnú úspešným absolventom preplatiť aj zvyšnú výšku nákladov.

Prosím prípadných záujemcov z OKST Nižná aby dali vedieť na e-mail:  turisti@kstnizna.sk