CTC4 – Zákamenné

Dĺžka trasy: 80 km
Stúpanie: 620 m
Náročnosť: stredne náročná
www.cykloserver.cz/f/f570284282

Nižná – Tvrdošín – Námestovo – Breza – Zákamenné a späť