4.-7.7. – Letný celoslovenský zraz turistov 2024 – Sabinov

Ako každý rok, tak aj tento, sa náš oddiel  zúčastní na letnom zraze.
Hlavné centrum zrazu je v obci Drienica – hotel Javorná, kde budeme ubytovaní.

Info o zraze nájdete, keď si do Googlu zadáte ,,70.celoslovenský zraz turistov 2024 Sabinov,,
Na stránke v pravom hornom rohu je obrátená obálka. Keď na ňu kliknete, nájdete čo vás bude zaujímať. V sekcii kalendár, keď zadáte termín zrazu napr. 5.7.2024, otvorí vám pripravované túry. Rozhodnete sa či beriete bicykel, alebo zdoláte pešie trasy.

Prihláste sa čo najskôr na t.č. 0903 212 467 . Na ubytovanie do hotela máme len 20 miest. Na stanovanie neobmedzene. Peniaze stačí poslať do 7.6. 2024 na účet Darina  Feriancová SK88 0900 0000 0000 5409 6095. Do poznámky uveďte za koho peniaze posielate.

Zrazový poplatok
Člen                   ……15€
Nečlen             …… 20€
Hotel 15€ / deň….45€
Strava14€/ deň…..42€
Rekreačný pop. …2.5€
Stan 5€/ deň     …..15€

Pri prihlásení mi treba udať, č. tur. preukazu, č. Telefónu a čo si objednávate, zrazový a rekreačný poplatok je povinný.