43. zraz cykloturistov Nižná 2021

.

Vážení priatelia cyklisti.
Pred rokom sme sa podujali, že v roku 2021 zorganizujeme 43. zraz cykloturistov KST u nás v Nižnej, na Orave. Kedže situácia a opatrenia ohľadom Pandémie ochoria vírusu Covid-19 boli a vlastne stále sú neisté, váhali sme do poslednéj chvíle, či sa toto podujatie vôbec bude môcť uskutočniť. Nakoniec, po čiastočnom uvolnení opatrení, sa rozhodlo, že zraz bude, aj keď iba v minimalistickej verzii bez sprievodných spoločenských podujatí. Radi by sme sa Vám pokúsili ukázať krásy Oravy a pripravili sme niekoľko trás. Dúfam, že na svoje si prídu fanúšikovia horských aj cestných bicyklov a náš výber sa Vám bude páčiť. Prajem Vám príjemné počasie na cyklotúrach a veľa pekných zážitkov, aby ste mali dôvod sa tu radi opať vrátiť.

Ján Šimák – predseda OKST Nižná

 Organizátori podujatia

Organizátorom 43.zrazu cykloturistov KST z poverenia Ústrednej rady KST Bratislava je OKST pri TJ Nižná. Podujatie je organizované pod záštitou starostu Nižnej p. Jaroslava Rosinu a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja p. Eriky Jurinovej.

Organizačný výbor

Ján Šimák – predseda – 0907 823 541

Kamil Klimčík – podpredseda – 0944 489 843

Viera Adamusová – ekonomika, registrácia – 0908 933 949

Miroslav Šurin – propagácia, koordinátor trás – 0907 115 447

Darina Feriancová – koordinátor ubytovania – 0903 212 467

Martin Čajka – člen

Organizačné pokyny 43. zrazu cykloturistov KST

Štáb zrazu a prezentácia – Futbalový štadión Nižná

Termín 25.8. – 29.8.2021

Miesto Nižná

Prihláška www.kstnizna.sk

Ubytovanie, stravovanie, poistenie Účastníci si zabezpečujú individuálne

Účastnícky poplatok

člen KST – 10€
nečlen – 12€
deti do 15 rokov – 5€

Pri prezentácii dostanú účastníci zrazu cyklomapu Oravy, zrazový odznak, účastnícky list, …

Platba

Číslo účtu TJ Nižná SK78 0900 0000 0000 5418 8037

Pri platbe uveďťe variabilný symbol 20210825 a do správy pre prijímateľa Vaše meno a priezvisko alebo meno skupiny v prípade platby za celú skupinu.

Registrácia je možná do 10.8.2021

Cyklotrasy

Cyklotrasy pre horske bicykle sú prevažne po miestnych komunikáciach, poľných a lesných cestách. Cyklotrasy pre cestné bicykle sú po miestnych komunikáciach

Pešie trasy

Pripravené sú dve pešie trasy v okolí Nižnej a Tvrdošína. Okrem nich, individuálne, odporúčame výlet do Roháčov alebo Oravíc.