24.-27.2.2022 – 53. Slovenský zimný zraz turistov v Levoči

Za náš OKST Nižná sa 53.ročníka Slovenského zimného zrazu turistov zúčastnilo spolu 23 turistov, z toho našich členov bolo až 21. Za pekného počasia sme  počas tejto 4-dňovej celoslovenskej akcie spoznávali historickú Levoču a jej okolie či už ako turisti alebo bežkári, ktorí museli za snehom cestovať do vyšších polôh ako je Levoča, do Levočských vrchov… Každý si v športovej oblasti teda prišiel na svoje… Slávnostné otvorenie zrazu sa konalo na Námestí Majstra Pavla za prítomnosti a príhovorov zástupcov KST a mesta Levoča. Otvorenie zrazu spestrila ohňová šou a po skončení sme si veru nečakane aj zatancovali… Piatok a sobota patrila naplno celý deň pohybu v prírode v okolí Levoče. V sobotu poobede sme boli aktívnymi účastníkmi „fašiangového sprievodu masiek“, ktorý bol sprevádzaný trojicou mladých muzikantov a tak na viacerých miestach počas sprievodu nechýbal ani tanec a spev. Zúčastnili sme sa orgánového koncertu v evanjelickom kostole na Námestí Majstra Pavla.  Ukončenie zrazu bolo po skončení „turistickej sv.omše“ v Bazilike sv.Jakuba. Štafetu, nakoľko sa ešte nepozná budúcoročný organizátor, prevzal za KST Ľ.Škumát – predseda lyžiarskej sekcie.

Nedá mi, aby som (aj keď je to vedľajšie) touto cestou nevyjadrila poďakovanie za neskutočne milý, ústretový prístup personálu internátu SOŠ-pedagogickej, ktorý nám vytvoril úžasné podmienky na ubytovanie, stravu (ktorej bolo viac ako sme čakali a ešte bola aj lepšia ako sme čakali… )  a tiež spoločné zabavenie sa vo večerných hodinách…

Za celú skupinu môžem prehlásiť, že tento zraz sa organizátorom vydaril na „jedničku“… Všetci sme sa domov vrátili spokojní, telesne aj duševne oddýchnutí, plní energie a hlavne bez ujmy na zdraví…

Text a foto: V.Adamusová