Registrácia na zraz

Registráciu je potrebné vyplniť pre každú osobu samostatne!

Registrácia je možná do 10.8.2021

Potvrdenie o registrácii Vám príde na uvedený e-mail.

    Vyplňte prípade skupiny viacerých osôb. Názov skupiny použite pre spoločnú platbu za viacej osôb.

    V prípade skupiny skupiny môžete uviesť rovnaký e-mail na vedúceho skupiny.