Podporte iniciatívu Aj my sme Tatry!

HROMADNÁ PRIPOMIENKA HOROLEZCOV, TURISTOV A SKIALPINISTOV K PREDLOŽENÉMU NÁVRHU NÁVŠTEVNÉHO PORIADKU TANAP-U

Iniciatívu môžete podporiť na internetovej stránke Aj my sme Tatry!

Kto je návštevník Tanapu s obmedzenou činnosťou.
„každá fyzická osoba, ktorá sa na území národného parku a jeho ochranného pásma zdržuje za účelom jeho športového alebo kultúrno-výchovného využívani“ (turisti, horolezci, skialpinisti, bežkári…)

Kto nie je návštevník a nemá obmedzenú činnost.
„za návštevníka sa nepovažujú osoby, ktoré sa zdržujú na území národného parku a jeho ochranného pásma za účelom obhospodarovania, kontroly, údržby alebo správy nehnuteľností v ich vlastníctve, správe alebo užívaní a osoby, ktoré vykonávajú činnosti na základe osobitných predpisov“ (takže, lesní pracovníci, „drevorubači“, ochranári, chatári, poľovníci, horský záchranari…)

Pre turistov sa z môjho pohľadu takmer nič nemení. Pribudol jednoznačný poriadok pre „psíčkarov“ a geocaching. Ale horolezcom a VHT výrazne obmedzili činnosť. Napríklad v našej oblasti je ako areál pre zimné športy uvedená Zelená dolina, no v tento oblasti sú terény pre skialpinizmus nepopulárne a horolezectvo takmer žiadne pre kvalitu terénu a skaly. Omnoho vhodnejšia by bola časť Smutnej doliny pod Roháčom a Plačlivým. Takže nám len akože niečo povolili.

Rovnako nerieši hraničný hrebeň Lúčna-Rakoň-Volovec na ktorý je možné vystúpiť z Poľska ale z našej strany to nebude opäť možné so žiadneho miesta. Príde mi to nelogické.

Celé znenie návrhu poriadku.

Návrh „Návštevného poriadku TANAP-u a jeho ochranného pásma“

Prílohy k návrhu „Návštevného poriadku TANAP-u a jeho ochranného pásma“