13.10.2019 – PT Staré hory – Špania dolina

V nedeľu 13.októbra sme sa podujali na prechod zo Starých hôr do Španej doliny. Tí, ktorým sa to zdalo málo, si to predĺžili o trasu zo Španej doliny do Motyčiek. Nádherné počasie babieho leta vylákalo takmer plný autobus priaznivcov turistiky a myslím, že neoľutovali, posúďte sami z foto materiálu.

Text: J.Šimák
Foto: J.Šimák, M.Dudzák