19.10.2019 – 6.ročník „Lesníckymi chodníkmi J.D.Matejovie“ – Bardejov

RR KST Orava zorganizovala autobusový zájazd v sobotu 19. októbra 2019 na pekné turisticko-lesnícke podujatie „Chodníkom Jozefa Dekreta Matejovie“,  nesúce meno výnimočnej lesníckej osobnosti, organizovaného v regióne Horného Šariša, v malebných lesoch Ondavskej vrchoviny.   Trasa nás previedla lesníckym náučným chodníkom Čierna mláka s napojením na turistický chodník, ktorý nás priviedol na Zborovský hrad. O výhľady nás obrala hmla, ale lesnícky náučný chodník a sprievodné slová domácich lesníkov  nás obohatili o prírodné zaujímavosti. Nezabudnuteľné zážitky priniesol videozáznam a sprievodné slovo o hrade Zborov, ktoré sme si mohli overiť priamo prehliadkou hradu. V cieli podujatia sme si pochutnali na dobrom guľáši. Po odovzdaní pamätných listov sa organizátori podujatia s nami rozlúčili krátkymi prejavmi. Organizátori nám pripravili pekné a zaujímavé prežitie dňa, za čo im patrí poďakovanie.  Záverečnú bodku nášho zájazdu urobila návšteva historického Radničného námestia s bazilikou sv. Egídia v Bardejove.

Trochu štatistiky-účasť podľa jednotlivých klubov: KST Nižná – 16, KST Námestovo  – 8, KST D.Kubín -5, KST Krušetnica – 6, nečlenov – 13. Je potešiteľné, že zo 48 účastníkov zájazdu bolo 10 detí.

Text: A.Mazániková
Foto: A.Mazániková, M.Skurčáková