Darujte 2% dane

Daňové priznania sú v plnom prúde a Vy máte jedinečnú príležitosť usmerniť tok Vami už zaplatenej dane z príjmu. Môžete tak pomôcť činnosti turistického oddielu pri TJ Nižná.
Stačí si stiahnuť potrebné tlačivo, vyplniť ho a odovzdať Vašej účtovníčke.

Tí, ktorí nám poskytnú 2%, budú mať v nasledujúcom daňovom období zvýhodnené polovičné cestovného na akcie, kde zabezpečujeme dopravu.
Za podporu Vám ďakujeme.

Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno (názov): Telovýchovná jednota Nižná 
Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo:  NIŽNÁ, 027 43, Lesná 1006

Právna forma:  OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 00592129

Fyzické osoby:
zamestnanci:
– tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní sumy – editovateľné, stránka Finančnej správy
– alebo pdf pre vyplnenie a vytlačenie 
Pozor: Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
Presný postup je uvedený [tu].

– sami podávajúce daňové priznanie:
a) Daňové priznanie fyzických osôb (TYP A online)
b) Daňové priznanie fyzických osôb (TYP B online)

Právnické osoby:  daňové priznanie právnických osôb

Podrobné informácie o poukázaní 2% (3%) z dane z príjmu nájdete na http://rozhodni.sk

Kedže turistický oddiel je iba jedna zo zložiek TJ Nižná, prosíme Vás aby ste nás mailom na turisti@kstnizna.sk informovali o poukázaní a výške Vašho príspevku. Poslúžia iba na jeho identifikáciu a pridelenie turistickému oddielu.