23.3.2019 – Rozlúčka so snehom na chate Látaná

Dňa 23.3.2019 sa na chate  Látaná uskutočnilo tradičné stretnutie turistov pod názvom Rozlúčka so snehom.
Už v piatok postupne prišlo 6 nadšencov, aby chatu pripravili na sobotnú akciu.
Sobotné krásne slnečné počasie naznačilo vysokú účasť. Na prezenčnej listine sa podpísalo 55 návštevníkov zo širokého okolia. Svojou návštevou nás potešili aj bývalý chatár P. Volnár a p. Milan Mikláš.  P.Mikláš  členom OKST Nižná a chate Látaná  venoval svoju knihu: Svetlo a tiene Roháčov. Deti sa „rozlúčili“ so snehom za krásneho slnečného počasia v okolí chaty, ktorého je ešte v Látanej doline dostatok. V dobrej nálade a po výbornom jedle vo viacerých chodoch /v sobotu aj jablkový koláč od Gusta K./ sme sa postupne rozišli domov so želaním stretnúť sa na podobnej akcii na našej nádhernej chate v Látanej.

Text: J.Jurina
Foto: J.Jurina, V. Adamusová, D.Feriancová