3.3.2018 – LP/PT Oravské Veselé a Mútne

Za krásneho mrazivého a slnečného počasia sme sa rozhodli v jeden deň jedným autobusom zúčastniť dvoch prechodov susedných chotárov. Z cca 150 účastníkov v Oravskom Veselom sa našich členov zúčastnilo 6 a z približne 550 účastníkov v Mútnom bolo našich členov 33. Niektorí prišli na akciu svojimi autami. Obe obce sa na akciu pripravili tradične výborne, pre účastníkov „bežkárov“ boli trate upravené ratrákmi a tak sme si mohli dosýta užiť 15 km „veselovskými rovňami“ a 25 km po chotári obce Mútne…. Aj „pešiaci“ si prišli na svoje, príroda oravských obcí je krásna, počasie bolo ukážkové, radosť žiť…. No a tradičná pohostinnosť organizátorov nechýbala ani teraz…. Obom obciam patrí za všetko veľká vďaka….

Text: V.Adamusová
Foto: V.Adamusová, Ľ.Franko