3.1.2018 – VČS Rotunda Nižná

V stredu 3.januára sa v dome kultúry v Rotunde v Nižnej uskutočnila výročná členská schôdza nášho OKST.
Na úvod nám spevácka skupina zložená z našich členov, zvaná „Radosť“, zapriala piesńou všetko dobré do Nového roku 2018, potom som ja a členovia výboru predniesli správy o činnosti, hospodárení, rozpočte atď., atď. 🙂

Text: J.Šimák
Foto: V.Adamusová