7.1.2017 – Liesek-1.ročník

Po vlaňajšom 0-tom úspešnom  (ale bez bežiek) prechode „lieseckým chotárom“ sa na 1. ročník do zasneženého, mrazivého a slnkom zaliateho Liesku vybralo dosť záujemcov za náš klub, tak sme sa rozhodli zorganizovať spoločnú akciu autobusom. Viac nás bolo takých, ktorí absolvovali počas týchto extrémne mrazivých dní aj „3-kráľovú bežku“ aj „prechod Lieseckým chotárom“  deň po dni. Bolo šťastie, že v Liesku bolo bezvetrie, takže „pani zima“ sa vďaka tomu dala zniesť. Organizátori v Liesku sa na účastníkov „štedro“ pripravili krásne upravenou a značenou trasou, tiež  nálepkami 1.ročníka, zdobenými bežkárskymi perníkmi, vatrou, čajom, „tuhým pitivom“ , makovými buchtami a v kultúrnom dome po návrate výbornou kapustnicou. Milým spestrením akcie bola bohatá tombola, z ktorej sa ušlo aj dvom „našim“ turistom a to Ivke Čaneckej a Gustovi Kecerovi, ktorý si domov odniesol 3 ceny (bolo chutné, keď si 1x vylosoval cenu sám pre seba).  Ďakujeme a dovidenia na 2.ročníku PRECHODU LIESECKÝM CHOTÁROM.

Text: V.Adamusová
Foto:  Ľ.Boková,D.Feriancová