9.6. (nedeľa) – PT Výstup na Prasatín + VČS štadion Nižná – zmena termínu

Plánovaná túra na Prasatín, spojená s VČS na štatione v Nižnej je presunutá na nedeľu 21.7.