27.1.2024 – LP/PT Goralova bežka Rabčice – 14.ročník

Veľa „dedinských“ zimných prechodov na Orave a tiež nie najlepšie predpovedané snehové podmienky boli asi dôvodom, prečo sa nenaplnil autobus na 14. ročník Goralovej bežky do Rabčíc. Ale aj tak cca 15-tka našich členov bola súčasťou tejto akcie. Počas celého dňa sme zažili pravú zimu, na trati nás sprevádzala snehová chumelica aj s patričným silným vetrom, ale myslím, že to nikomu až tak nevadilo, lebo sa nikto nevrátil „z boja a všetci (bežkári aj pešiaci) hrdinsky zdolali celú trať… Rabčický chotár je nenáročný, veľký, za pekného počasia s úžasnými výhľadmi do blízkeho aj vzdialeného okolia (to sme dnes nemali), organizátori majú veľa možností pri plánovaní tratí. T.r. sme si zopakovali trasu ako vlani, smerovala až k Hviezdoslavovej hájovni pod Babiu horu. Neďaleko hájovne bolo aj občerstvenie v podobe výborného chleba s domácimi nátierkami a teplým čajom bez a so „zápražkou“ na zahriatie… Myslím, že dnešné počasie spôsobilo, že sme sa asi všetci tešili po absolvovaní tratí do kultúrneho domu, kde nás čakalo občerstvenie v podobe výbornej kapustnice… Počas príjemného družného posedenia nám do nálady, tak ako ráno na prezentácii a vlastne tak, ako tradične každý rok, hrali a spievali dve mladé „krojované heligonkárky“…  Naša partia sa bola kuchárkam patrične poďakovať piesňou „Ďakujeme, ďakujeme, jedlo bolo fajn. Bez jedla a pitia, nebolo by žitia, ďakujeme, ďakujeme, VŠETKO bolo fajn… “… Ale aj touto cestou organizátorom patrí veľká vďaka za obetavosť a super zorganizovanú akciu.

Text: V.Adamusová
Foto: V.Adamusová, Ľ.Boková, D.Adamus, J.Baránek