Petícia – Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe (LP/2022/345)

Vážení kolegovia, predsedovia regiónov a klubov KST

V krátkom čase po druhý krát sa na vás obraciame s naliehavou požiadavkou aby ste podporili a šírili petíciu, v ktorej ide o záujmy KST.

Kým nedávno sme vás aktivizovali, aby ste podpisovali a šírili petíciu na podporu zákona o turistických trasách, teraz ide o inú, no tiež zásadnú vec – ide o podporu hromadnej pripomienky k novelizácii Zákona o športe.

Hromadnú pripomienku dáva KST preto, aby sa návrhom novely doterajšieho znenia Zákona o športe nedostali nesúťažné športy ako napr. turistika, a iné športy z kategórie „šport pre všetkých“  na úplne vedľajšiu koľaj.

Máme napr. obavy, že navrhovaná zákonná úprava smeruje k tomu, že KST stratí pozíciu národnej  športovej organizácie a s tým aj určité práva a výhody.

Aby boli tvorcovia novely povinní zaoberať sa našou hromadnou  pripomienkou, musí táto do 13. 7. (čo je už pozajtra!) získať podporu od minimálne 500 ľudí čo podpíšu petíciu, ktorá je tu:  

https://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_k_navrhu_zakona_ktorym_sa_meni_a_dopa_zakon__4402015_z_z_o_porte_lp2022345

Je morálnou povinnosťou každého funkcionára KST, každého predsedu regiónu KST jednak obratom podpísať túto petíciu, jednak tento mail neodkladne preposlať na všetky kluby vo svojej pôsobnosti, ale aj na ďalšie svoje mailové kontakty, nielen súvisiace s turistikou  – na členov rodiny, priateľov. Ukážme, že spoločnými silami dokážeme tých 500 podpisov získať aj v takomto extrémne krátkom čase !

Ing. Dušan Valúch
generálny sekretár
Klub slovenských turistov
Záborského 33
831 03 Bratislava
02 4445 4088;  +421 908 733 781
ustredie@kst.sk
www.kst.sk