31.12.2021 – Silvestrovský výstup na Javorový vrch

Tradične ako každý rok, tak aj posledný deň roku 2021 patril rozlúčke so starým rokom na Javorovom vrchu. Počasie bolo celkom fajn, ale tým, že sa oteplilo, prišiel odmäk, museli sme zdolať „čľapkanicu“ a obchádzať  doslova potôčiky vzniknuté topiacim sa snehom… A tak kým sme vyšli na Javor, mokré nohy spôsobili, že sme sa na Javorovom vrchu dlho nezdržali. Urobila som t.r. už za pomoci vnukov tradičný pozdrav z Javora „PF2022“, miesto na posledné fotky v starom roku…  Potom sme  pripili na zdravie do nového roku so želaním všetkého dobrého a želaním veľa krásnych spoločných potuliek prírodou …

Text a foto: Viera Adamusová