Mútne a Or.Veselé zrušený autobus

Pre nedostatočný záujem autobus do Mútneho a Or.Veselého RUŠÍME. Z toho dôvodu doprava záujemcov na prechody v uvedených obciach bude individuálna.