14.3. LP/PT Horizont Erdútky – Oravská Lesná – zrušené

Podľa informácií od organizátorov je tento ročník, z dôvodu preventívnych opatrení MZSR, zrušený.