4.-7. júl (štvrtok-nedeľa) – 66. Slovenský letný zraz turistov 2019

Miesto zrazu:  mesto Košice

Termín zrazu: 4.-7. júl 2019 (štvrtok-nedeľa) = 4 dni

UBYTOVANIE:

Chcela som urobiť kombináciu ubytovania na lôžku a stanovanie, ale v campingu je iba možnosť stanovania. Aby sme boli všetci spolu, tak tento rok absolvujeme letný zraz turistov netradične na lôžkach a nostalgicky budeme spomínať na zrazy turistov, keď sme iba všetci stanovali…

Predbežne máme rezervované ubytovanie na lôžkach pre 50 osôb na internáte Boženy Němcovej (Košice Sever) v 2-posteľových izbách s WC. Sprchy sú spoločné na chodbe.

Účasť na zraze: Zrazu sa môžu zúčastniť všetci organizovaní i neorganizovaní turisti a milovníci prírody, ktorí sa v stanovenom termíne prihlásia a uhradia účastnícke poplatky.

Pre všetkých, ktorí chcú ísť s KST Nižná na LZT, je termín prihlasovania najneskôr do 5.mája 2019.

Zrazové poplatky sú nasledovné:

člen KST               ………………………………………..                8 EUR
nečlen nad 19 rokov   …………………………………               10 EUR
TOM, mládež (do 19rokov) KST a ich vedúci             0 EUR
Člen TOM KST (20-26r.) a inej zahr.TOM(do 26r.)   3 EUR
nečlen do 19 roku veku     ………………………… 6 EUR

Ubytovanie :

  • Cena ubytovania na lôžku je 10,00 € +1,50 (mestská daň/1noc) = 11,50 x 3 noci = 34,50
  • oslobodení od platenia mestskej dane 1,50 sú držitelia preukazu ZŤP/S, osoby do 18 rokov, študenti do 26 rokov a osoby poberajúce starobný dôchodok) tieto osoby platia za ubytovanie len 10,- x 3 noci = 30,-

Možnosť stravovania na internáte:

  • raňajky          3,40 x 3 = 10,20
  • večera             4,40 x 3 = 13,20

V prípade potreby, je možné dohodnúť aj vegetariánske jedlo.

Takže  pri prihlasovaní do 5.5.2019 treba platiť ÚČASTNÍCKY POPLATOK (8,10,0,3,6),
UBYTOVANIE (34,50 alebo 30,-) a kto má záujem o STRAVOVANIE, tak aj 23,40(10,20+13,20)

Potrebnú sumu prosím doručiť aj s potrebnými údajmi účastníkov najneskôr do 5. mája 2019 v hotovosti, alebo poslať na č.účtu: SK84 0900 0000 0000 5409 0347

Bližšie informácie Vám poskytne:
Adamusová Viera – tel. 0908933949
mailová adresa: adamusova.viera@gmail.com tu môžete tiež poslať údaje a rozpis platieb

Do prihlášky potrebujem nasledovné údaje:
Priezvisko a meno,  dát.narodenia, presná adresa/bydlisko, č.obč.preukazu, číslo preukazu KST, tel.kontakt a e-mailovú adresu

Prosím, pozrite si pripravované pešie túry na tomto linku: http://letnyzrazkst.sk/detaily-zrazu-2/pesie-trasy/ alebo aj „individuálne aktivity“ na tomto linku: http://letnyzrazkst.sk/detaily-zrazu-2/individualne-aktivity/ a  pri prihlasovaní uveďte číslo trasy, ktorú ste si vybrali na piatok a sobotu. Potrebujem aj tento údaj do prihlášky.

Dopravu budeme riešiť podľa počtu prihlásených. Pri prihlasovaní prosím nahlásiť, či máš záujem o účasť na LZT spoločným autobusom.

PROSÍM, ROZHODUJ SA RÝCHLO, PREDBEŽNE MI DAJ VEDIEŤ ZÁUJEM O ZRAZ A POTOM DORUČ ÚDAJE A POTREBNÚ SUMU DO 5. MÁJA 2019, LEBO UBYTOVANIE MÁM ZAREZERVOVANÉ LEN DO TOHTO TERMÍNU. ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE – ADAMUSOVÁ