29.8.-1.9. – 41. SLOVENSKÝ ZRAZ CYKLOTURISTOV KST – Ružomberok

Ubytovanie:   Internát Katolickej univerzity v Rybárpoli ( blízko Tesca ).
Doprava:  spôsob dopravy bude individuálny. Je potrebné pri prihlásení sa na zraz oznámiť, či pôjdete svojim autom a kto pôjde s Vami, resp. pôjdete spojom alebo „po vlastných kolesách bicykla“.

Trasy: spravodaj zrazu http://www.kstliptov.sk/cyklozraz-2019/
Daj vedieť o ktorú trasu máš predbežne záujem.

Poplatky:
člen KST   -10€
        nečlen       -13€
        mládež do 18.r.      -5€

Internát      -10€
Raňajky       -3€
Večera         -5€
t.j. spolu člen KST  64€

Prihlásiť sa a poslať peniaze treba do 21.7.2019. Darine Feriancovej,
t.č. 0903 212 467, e-mail – darina.feriancova@gmail.com,
číslo účtu  SK88 0900 0000 0000 5409 6095 alebo priniesť osobne.

Po tomto termíne púšťame miesta na ubytovanie iným klubom.

Návratka:   

meno:
priezvisko:
dátum narodenia:
č.obč.preukazu:
č. KST preukazu:
telef.číslo:
e-mail:
Poplatky:   učast. pop.         ubyt.                   raňajky.                  večere.
Trasy:                      30.8                                       31.8.