25.5. (sobota) – PT 56. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska

RR KST Orava organizuje dňa 25.5.2019 pre svojich členov autobusový zájazd na 56. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska,  na Kráľovej studni vo Veľkej Fatre.

Odchody mimoriadneho autobusu (Feribus, pán Hrkeľ)
Námestovo (nábrežie – Amfiteáter)                   : 6,00 hod.
Medvedzie (zástavka SAD)                               : 6,20 hod.
Nižná (autobusová stanica SAD)                       : 6,30 hod.
Dolný Kubín (parkovisko pri žel. stanici)         : 7,05 hod.
Predpokladaný príchod na Staré Hory             : 8,10 hod.
Predpokladaný odchod mimoriadneho autobusu zo Starých hôr:  cca 17.00hod.

Cestovné :
Pre členov klubov RR KST Orava:
dospelí: 5,00 €,
  Deti do 12 rokov – TOM: bezplatne,
Deti 12-18 rokov, študenti: 3,00 €
Pre nečlenov (v prípade menšieho záujmu členov KST):
dospelí: 7,00 €,
Deti 12-18 rokov: 5,00 €

Program:
 9.30 – 13.00 hod.     prezentácia účastníkov v Horskom hoteli Kráľova studňa (účastnícke listy, propagačné materiály a produkty vydavateľstva DAJAMA)
13.00 – 13.45 hod.  slávnostné otvorenie  stretnutia v Horskom hoteli Kráľova studňa, príhovory hostí, prezentácia turistických noviniek vydavateľstva DAJAMA, odovzdanie štafety stretnutia
13.45 – 16.00 hod.  voľný program (občerstvenie, guláš, hudba),  poznávanie kveteny Veľkej Fatry v okolí Kráľovej studne s odborným výkladom NP Veľká Fatra a SAV
15.00 hod.    beseda s redaktormi Krás Slovenska v jedálni Horského hotela na Kráľovej studni

Navrhovaná trasa :  Výstup zo Starých hôr

  1. Staré Hory, pri kaplnke – Majerova skala 1 283 m (2.15 hod.) – Krížna 1574 m (3.15 hod.) –  Kráľova studňa, prameň (3.55 hod.) – Kráľova studňa, hotel (4.10 hod.)
  2. Turecká – Salašky (0.30 hod.) – Pod Líškou (2.20 hod.) – Krížna 1 574 m (2.55 hod.) – Kráľova studňa, prameň (3.35 hod.) – Kráľova studňa, hotel (3.50 hod.)
  3. Turecká – Ramžiná (1.10 hod.) – Úplaz (2.15 hod.) – Kráľova studňa, prameň (3.00 hod.) – Kráľova studňa, hotel (3.15 hod.)
  4. Staré Hory, pri kaplnke – Pivová (1.10 hod.) – Japeň 1154 m (2.05 hod.) – Úplaz (2.55 hod.) – Kráľova studňa, prameň (3.40 hod.) – Kráľova studňa, hotel (3.55 hod.)

Zostupová trasa:

Podľa dohody s vodičom autobusu – naspäť na Staré hory , alebo po magistrále do sedla Malý Šturec.

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.

Termín prihlásenia do 22.5.2019 do 20,00 hod. na

tel. č.: 0908 933 949 Adamusová Viera, alebo na e-mail: adamusova.viera@gmail.com

Limity účastníkov : Námestovo- 14 členov, Nižná – 16 členov, Dolný Kubín – 14 členov ostatné kluby 8 členov 

Limity platia do 19.5.2019 po tomto termíne prihlasujeme aj nečlenov resp. náhradníkov z iných klubov.

Minimálny počet: 30 platiacich dospelých.

Prosím predsedov, resp. poverené osoby u jednotlivých klubov KST, aby vybrali cestovné za svojich nahlásených členov, v prípade zrušenia akcie sa peniaze vrátia. V prípade, že sa nahlásený člen nedostaví v deň odchodu, resp. neodhlási zo zájazdu do 22.5.2019 do 20.00 hod, peniaze nebudú vrátené.