20.6. Žilinská župa spustila hlasovanie o projektoch

O pridelení dotácii rozhoduje po prvýkrát v histórii Žilinskej župy aj verejnosť. Hlasovanie bolo spustené 17.6. a bude trvať 30 dní.

Viac informácii v priloženej tlačovej správe (viď nižšie).

Jedným z projektov je aj stavba prístrešku na Javorovom vrchu.

Odkaz na hlasovanie – http://www.zilinskazupa.sk/granty/projekty/

Odkaz na videopozvánku predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej – https://www.youtube.com/watch?v=Po6QFfAcnIk

TLAČOVÁ SPRÁVA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Žilinská župa spustila hlasovanie o projektoch

17.6.2019, Žilina –  Žilinská župa spustila hlasovanie o projektoch na ochranu životného prostredia. Po prvýkrát v histórii župy bude o pridelení grantov rozhodovať aj verejnosť. Hlasovanie potrvá do 16. júla.

Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom kraja rozhodovať o čiastke verejných financií. Vďaka tomu sa do procesov riadenia samosprávneho kraja zapojí aj verejnosť. Obyvatelia Žilinského kraja môžu prostredníctvom verejného hlasovania na webovej stránke Žilinskej župy podporiť ľubovoľný projekt z participatívneho rozpočtu, či už ide o revitalizáciu parku, úpravu odpočívadla, vyčistenie studničky, či opravu kaplnky.

Počas trvania výzvy prišli na úrad desiatky projektov na zlepšenie životného prostredia, s ktorými sa verejnosť môže oboznámiť na župnej webovej stránke. ,,Obyvatelia nám svojou iniciatívou ukázali, že im na kraji naozaj záleží. Komisia vyhodnotila projekty po formálnej stránke, teraz je na rade verejnosť.  Ľudia v kraji najlepšie poznajú miesta, kde žijú a verím, že rozhodnú správne. Svojim hlasom podporia nielen vybraný projekt, ale zároveň sa tým budú podieľať na rozhodovaní o časti verejných financií. Je to novinka na župe, preto som rada, že sa nám podarilo nájsť medzi poslancami podporu,“ povedala Žilinská županka Erika Jurinová. 

Zoznam projektov s témou životného prostredia, ktoré sa uchádzajú o podporu verejnosti, je zverejnený na www.zilinskazupa.sk v časti Granty. Verejné hlasovanie sa spustilo v pondelok 17. júna a bude trvať 30 dní. Obyvatelia kraja môžu označiť jeden projekt, ktorý sa im najviac páči a zahlasovať zaň. Každý môže pri tom hlasovať len raz. Víťazný projekt bude podporený dotáciou vo výške 3100 €.