KST členské 2019

Koniec roka sa blíži a s ním aj čas výberu členských poplatkov na rok 2019, prosíme našich členov aby kontaktovali svojich dôverníkov.
Výška schváleného členského na rok 2019 :

  • základný 11 €, vrátane poistenia,
  • študenti okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov maximálne do 26 rokov) a dôchodcovia (od 62 do 69 rokov) 7 €, vrátane poistenia,
  • deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP, ženy na MD ( OKST Nižná ) 5 €, vrátane poistenia,

Percento rozdelenia členských príspevkov od roku 2019 nasledovne:

  • 40 % z členských príspevkov bude poskytnutých klubu/odboru KST,
  • 40 % ústrediu,
  • 20 % regionálnej rade KST.