20.5. (nedeľa) – CT – Okolo Oravskej Magury

OKST Nižná  a RR KST Oravy vás pozývajú v nedeľu 20. mája  na 42. Ročník cykloakcie  OKOLO ORAVSKEJ MAGURY.

Tento rok bude trasa: Dolný Kubín – Nižná – Tvrdošín – Námestovo – Oravská Lesná – Zázrivá – Párnica – Dolný Kubín – Nižná

Účastníci z Nižnej: štart 9:00 z Nižná, AS ( počkáme na vlak z DK, ktorý prichádza o 9:03 )

Viac info: Kamil Klimčík ( 0919 199 881 )alebo Viera Adamusová ( 0908 933 949 ).

Účastník sa zúčastňuje cykloakcie na  vlastné riziko. Odporúča sa, aby každý účastník vo vlastnom záujme mal so sebou okrem osobných dokladov aj preukaz poistenca zdravotného poistenia.
Účastník je povinný dodržiavať zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a to najmä ustanovenia § 52 a § 55.
Organizátor odporúča účastníkovi cykloturistickej trasy používať ochrannú prilbu aj počas jazdy bicyklom na mestských komunikáciách.
Účastník je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.