20.10.2018 – 5. Ročník podujatia Chodníkom J. Dekréta Matejovie – Čierny Balog – Vydrovská dolina

Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám.
V ňom ako v Božej sieti
je mnoho otcov, mnoho mám
je mnoho mnoho detí.

To hniezdo uvil Stvoriteľ.
A sám aj určil, komu,
koho tam pozve prebývať,
do človečieho domu,
kto si bude smieť odomknúť
i zamknúť bránu,
kto pluhom krájať ako chlieb
zem Bohom darovanú.

Viem jedno hniezdo, rád ho mám.
Hreje ma dňom i nocou,
vystlaté mäkkou vravou mám
a mozoľami otcov.

Môj dobrý Bože, zhliadni naň.
Stráž mi ho neustále.
Ach, aspoň Ty ho, Veľký, chráň,
Keď si ho stvoril malé.

Rúfusovou básňou Modlitba za Slovensko a tónmi lesného rohu nás privítali lesníci pri vstupe na chodník Jozefa Dekréta Matejovie (priekopníka moderného lesného hospodárstva) v Národnej prírodnej rezervácii Dobročský prales ktorý je v správe CHKO Poľana a je jednou z najstarších a najzachovalejších rezervácií na Slovensku. Stretli sa tu ľudia ktorých spája láska k prírode,  aj preto sme v tichosti prijali prosbu nevstupovať do jadra pralesa, kde rastú, žijú a umierajú vyše 400  ročné stromy v ekosystéme, ktorý sa snažia lesníci od r. 1913 zachovať neporušený žiadnou ľudskou činnosťou pre nasledujúce generácie. Životný cyklus pralesa trvá približne 350-400 rokov-počas tohto obdobia sa tu striedajú všetky jeho vývojové štádia a fázy.

Človek nemusí všetko vidieť a všetko vedieť. Aj keď nás dnešná doba do tejto tendencie tlačí.

Napriek tomu sme videli veľa krásy v podobe 50 m týčiacich sa stromov z okraja jadra a ďalej sme-  vyše 300 turistov z Hriňovej, Očovej, Brezna,aj  nás- 54 oravcov…bok bo boku s lesníkmi husím pochodom putovali farebným jesenným lístím popadaným chodníkom do Vydrovskej doliny a kochali sa okolitou jesennou nádherou.

Chodník vyústil do Lesníckeho skanzenu, jeho výmera je 140 ha a rozprestiera sa v nadmorskej výške od  525 do  850 m, jeho prevažnú väčšinu tvorí les. Približuje historické prepojenie človeka s lesom:

lesné zvážnice, miliarstvo, vodné píly a dopravu dreva, tajchy, lesnícke lanovky, snehové jamy- všetko na čo slúžili sme si mohli prečítať na náučných tabuliach alebo nám o tom  porozprávali lesníci.

Na konci nás už privítali domáci a zamestnanci lesov gulášom, pivom, kávou, pamiatkovými predmetmi na rozlúčku.  Náučný chodník pokračuje ešte2 km do Čierneho Balogu. Túto časť si teda čo? Necháme nabudúce ? alebo kto má chuť- si všetku tu krásu  od začiatku môže kedykoľvej prejsť –  tam aj opačným smerom 🙂

Text: J.Hubová
Foto: V.Adamusová, J.Hubová, Ľ.Boková