Za Lojzíkom Letkom

V sobotu 10.12.2016 odišiel od nás dlhoročný člen OKST Nižná pán Alojz Letko. Česť jeho pamiatke !