1.5.2016 – CT Ústie – Trstená – cyklochodník …..

Otvorenie cyklo-sezóny sme si zopakovali 1. mája v počte 13 cyklistov, z toho 11 našich členov. Bolo krásne počasie, tak sme si trasu predĺžili podľa chuti po cyklotrase z Trstenej smer Suchá Hora…..
Bola to pekná a pohodová akcia, ktorú sme niektorí ukončili prehliadkou galérie Márie Medveckej….

Foto a text: V.Adamusová