15.2.2015 – LP Suchá Hora – Vitanová – Trstená/Tvrdošín

V nedeľu 15.februára sa uskutočnil lyžiarsky prejazd so Suchej Hory po slovensko-polskej hranici smerom ku Magure Witowskej. Na Vyšných dieloch sme to otočili smerom na Vitanovú.
Nad Vitanovou sme sa občerstvili a pokračovali spočiatku po cyklotrase cez Lazy. Tu sme sa rozdelili a čast z nás pokračovala do Trstenej a čast krížom cez lúky a polia ku kaplnke na Kamennom vŕšku a cez Uhlisko do Tvrdošína.
Podmienky, či už snehové alebo poveternostné boli neopísatelné ( priložené fotky to snaď aspoň naznačia ), takže je škoda, že sme sa zišli iba ôsmi.

Text: J.Šimák
Foto: P.Papp, F.Kapior