Hromadná pripomienka k návrhu Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK k návrhu Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky.

Dokument „Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva SR“, predložený do medzirezortného pripomienkového konania, obsahuje opatrenia, ktoré budú mať negatívny vplyv na chránené územia na Slovensku. Ministerstvo pôdohospodárstva, ako predkladateľ, okrem iného navrhuje:

– znižovanie rozlohy prírodných rezervácií (území s najvyšším stupňom ochrany prírody) za účelom ťažby dreva na týchto územiach,

– budovanie nových lesných ciest a ťažbu dreva v národných parkoch a v chránených územiach so 4. stupňom ochrany prírody,

– zvyšovanie využívania dreva na energetické účely – biomasa,

– vytváranie lesných plantáží (nestabilných krátkovekých monokultúr) na lesných pozemkoch.

Podporiť pripomienky môžete peticiou

http://www.ekoforum.sk/peticia/drevo