Európsky deň turistiky – 6.stretnutie priaznivcov KST, Banská Štiavnica

RR KST Orava organizuje dňa 20.9.2014 pre svojich členov autobusový zájazd do Banskej Štiavnice na Európsky deň turistiky – 6. stretnutie priaznivcov KST pri príležitosti 140. výročia turistického značkovania na Slovensku 1874-2014.

Odchody mimoriadneho autobusu (Feribus, pán Hrkeľ, tel.: 0903 507127):

Námestovo (autobusová stanica SAD – Terno): 4,45 hod.

Tvrdošín (zástavka SAD – hotel Limba)          : 5,00 hod.

Medvedzie (zástavka SAD)                              : 5,05 hod.

Nižná (autobusová stanica SAD)                      : 5,15 hod.

Dolný Kubín (parkovisko pri žel. stanici)         : 5,50 hod.

Predpokladaný odchod mimoriadneho autobusu z B. Štiavnice: 17,00 hod.

 

Cestovné je jednotné (vyberie ho v autobuse v D. Kubíne vedúci zájazdu Ing.Jozef Brnušák):

Pre členov klubov RR KST Orava: dospelí: 2,00 €, deti-TOM: bezplatne,

Pre nečlenov (v prípade menšieho záujmu členov KST): dospelí: 3,00 €, deti do 15 rokov: 0,50 €

 

Program podujatia v sobotu 20.9.2014:

8,00 – 9,00 hod., Informačné centrum, Nám. sv. Trojice, Banská Štiavnica: registrácia

                            účastníkov (účastnícky poplatok 2,00 €).

9,15 – 9,45 hod.: Slávnostné zahájenie podujatia. Odchod účastníkov po jednotlivých trasách

(Tanád, Veterné sedlo, Horná Roveň ).

13,30 hod., Horná Roveň: Oficiálny program a  odovzdanie štafety zástupcovi 7. stretnutia

                   priaznivcov KST. Občerstvenie.

 

Odporučené trasy v Štiavnických vrchoch (samotné túry trvajú 2,5 až 3,5 hod.):

1. pešia turistická trasaTrvanie cca 5 hod., aj s organizovanými prestávkami.                 Červená studňa (790 m n.m.) – Zadné Rosniarky (900 m n.m.) – Veterné sedlo (850 m n.m.) – Horná Roveň (800 m n.m.). Odovzdanie pamätných listov a občerstvenie na Hornej Rovni v čase od 11:30 do 13:30.  Náučný chodník po žile Terézia – Červená studňa – Glanzenberg – Banská Štiavnica.                                                                                                                                             2. pešia turistická trasaTrvanie cca 6 hod., aj s organizovanými prestávkami.                 Červená studňa (790 m n.m.) – vrch Paradajs (937 m n.m.) – vrch Tanád (937 m n.m.) – Veterné sedlo (850 m n.m.).– Piargské lúky – Pleso (800 m n.m.) – vyhliadka nad Piargskými  tajchami – Horná Roveň (800 m n.m.) Odovzdanie pamätných listov a občerstvenie na Hornej Rovni v čase od 11.30 do 13.30.      Tajch Klinger – Horná Resla – Banská Štiavnica.                                          3. Cyklistická turistická trasa – Červená studňa (790 m n.m.) Trasa podľa vlastného výberu, mapu cyklotrás dostanete v turistickom informačnom centre na nám. sv. Trojice. Odovzdanie pamätných listov a občerstvenie na Hornej Rovni v čase od 11.30 do 13.30.

 

Akcie sa každý turista zúčastňuje na vlastné riziko.

 

Bližšie informácie o podujatí: www.banskastiavnica.sk/navstevnik.html alebo na telefóne

usporiadateľa: Ing. Róbert MELCER – 0907 522  840

 

Prihlásiť sa treba do 17.9.2014 do 20,00 hod. u Kamila Klimčíka – č. 0944489843

Limity účastníkov z jednotlivých klubov RR KST Orava:

– NKST Námestovo: 18, OKST Nižná: 8, KST Orava D. Kubín: 18, ostatné kluby: 8

– v prípade nenaplnenia limitu členmi klubov RR KST Orava zájazd sa doplní nečlenmi.

 

Poznámka: 20.9.2014 bude tiež v Banskej Štiavnici na Kalvárií kultúrne podujatie „Turci idú“,

je to festival plný histórie, šermu a zábavy.