28.8.-31.8.2014 – 36. Slovenský zraz cykloturistov Prešov – Sigord

Za náš klub sa zúčastnilo 36.ročníka Slovenského zrazu cykloturistov v Prešove-rekreačnom stredisku Sigord počas 4 krásnych slnečných dní (počas tohto leta priam zázrak, že až toľko pekných dní za sebou) 20 cykloturistov, z toho 14-ti sme boli členovia nášho KST Nižná.
Organizátori môžu byť spokojní, tento cyklozraz bol vynikajúci po každej stránke. Ubytovanie, stravovanie, možnosť občerstvenia, posedenia a zábavy  bolo sústredené pre takmer 300 účastníkov na jednom mieste. Pripravili pre nás nádherné cyklotrasy v Slanských vrchoch, Prešove a jeho okolí.  Ako nám bolo, prezradia fotky….
Počas slávnostného ukončenia zrazu sme všetci „oravci“ od Námestova  cez Nižnú až po D.Kubín  piesňou „Na Orave dobre, na Orave zdravo“ pozvali všetkých účastníkov zrazu na Oravu v r. 2015, pretože KST Dolný Kubín prevzal štafetu, čím sa zaviazal zorganizovať budúcoročný cyklozraz v Dolnom Kubíne.

Text:: V.Adamusová
Foto: V.Adamusová