Celým Československom – posledné kilometre

Náš kolega z KST Nižna Janko Šimák  so svojím priateľom i priateľom oravských turistov Petrom Uličným z Krompách  prešli posledné km  na svojej plánovanej pešej ceste cez celé bývalé Československo – od najzápadnejšieho  českého mesta  Aš, na najvýchodnejšie miesto Slovenka – na vrch Kremenec a potom do obce Nová Sedlica.

Z mesta Aš  „vyrazili“ 8.5.2013, do cieľa došli po 34 dňoch dňa 11.6.2013. Peši prešli 1242 km. Patri im  úcta, obdiv i sláva za ich výkon a vôľu túto veľkú vzdialenosť prejsť peši, čo ešte bolo navyše „pritvrdené“ veľmi nepriaznivými poveternostnými podmienkami, kde prevládal počet daždivých a „škaredých“ dní. Zvlášť posledné dni boli veľmi náročne, kde kráčali na  krásnej trase cez  Bukovské vrchy v NP Poloniny, kde na  trase  dĺžky cca 80 km boli značné prevýšenia a klesania  dosahujúce cca 3000 m  smerom do hora i smerom  dole, a kde vytrvalý dážď a poriadna búrka boli ich „spoločníkmi“….

Prikladám páru  fotografií  z posledných km chôdze na  východe Slovenska i z radostného zvítania s turistami z KST Nižná i z TK Floky Košice, ktorí svojich zástupcov privítali v cieli

Pavol Papp

Denník z prechodu si môžete prečítať na www.tkfloky.sk