4. ročník „Goralova bežka“ – Rabčice 21.1.2012

Máme za sebou ďalší lyžiarsky prejazd krásnym chotárom oravskej obce Rabčice.  Všetci, ktorí sme tam boli či už na bežkách alebo pešej túre vieme, že to bola vydarená akcia. Zásluhu na tom majú vynikajúce snehové podmienky, nenáročná a super upravená trasa,  prajné počasie a pohostinnosť organizátorov. Na 4.ročníku  „Goralovej bežky“ bolo rekordných 320 účastníkov, z toho z nášho klubu 40.